Identita organizace poskytující sociální služby na základě křesťanských hodnot

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC/VP
Časová dotace 8 hod.
Max. 20 osob
Lektor: ThDr. Miriam Szökeová, PhD.

Kurz přináší prostor k představení a vnímání sebe/vlastní identity v organizaci, která poskytuje sociální služby a stojí na křesťanských hodnotách. Na základě informací o identitě, o tom co ji tvoří, v čem je odlišná a zajímavá, poskytne kurz možnost pracovníkům formulovat a vyjasňovat identitu kreativním způsobem. Účastníci kurzu budou mít příležitost hledat a pracovat s vybranými příběhy z Bible, které korespondují s příběhy lidí-uživatelů služeb s danou cílovou skupinou, a tak komunikovat identitu služby/střediska, ve kterém pracují. Součástí kurzu je sdílení praxe a dialog o tom, do jaké míry zaměstnanci svým osobním přínosem přispívají k identitě své organizace.

Klíčová slova: křesťanství, identita, hodnoty, sociální práce, klient, zaměstnanec