Hra u dětí s PAS

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC
Časová dotace 8 hod.
Max. 15 osob
Lektor: Mgr. Gabriela Komendová


Vzdělávací kurz seznámí účastníky s moderním pojetím rozvíjení herních dovedností u dětí s poruchou autistického spektra, dojde tak k prohloubení znalostí a dovedností účastníků. Kurz obsahuje jak teoretickou, tak praktickou část. V teoretické části jsou představeny informace týkající se rozvojových aktivit u uživatelů se specifikací PAS. V praktické části je vytvořen prostor pro nácvik postupů rozvoje hry, a to od prvních kroků spolupráce s dítětem s PAS - od výběru vhodné hračky přes vhodný způsob hry až po její ukončení.


Klíčová slova: PAS, dítě, hra