Hra jako lék pro dětské klienty sociálních služeb

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC
Časová dotace 8 hod.
Max. 16 osob
Lektor: Mgr. Karina Mojová

Vzdělávací kurz se zaměřuje na různé způsoby práce s dětmi zasaženými traumatickou událostí. Obsahem je představení různých možností sociální a terapeutické práce s dětmi, které prožily trauma či jiné psychické nebo fyzické zranění. Náplní kurzu je dále také teoretické i praktické přiblížení dovedností práce s dětmi při navazování kontaktu a při další spolupráci, včetně spolupráce s rodinou. Během vzdělávacího kurzu budou účastníci seznámeni s psychoterapeutickými metodami, se kterými se mohou setkat při práci psychologa s cílem porozumění těmto metodám a tím také mezioborové spolupráce, a to včetně využití prvků technik v sociální práci či v poradenství rodinám.

Klíčová slova: trauma, dítě, terapie, hra lékemVložte svůj text...