Hodnocení zaměstnance v klidu a online

Akreditovaný kurz MPSV - VP
Časová dotace 8 hod.
Max. 15 osob
Lektor: Mgr. Lenka Waszutová, MBA

Cílem vzdělávacího kurzu je předat základní pravidla pro vedení hodnocení zaměstnance, kdy metodou hodnocení je motivačně hodnotící rozhovor. Účastníci budou seznámeni se správnou komunikací manažera s hodnoceným zaměstnancem, a to včetně různých situací, které mohou v rámci hodnocení nastat. Bude zde zdůrazněn význam a nezbytnost dobré přípravy na motivačně hodnotící rozhovor, a to jak na straně hodnotitele, tak na straně hodnoceného zaměstnance. V návaznosti na provedené hodnocení budou účastníci seznámeni se sestavením efektivního
rozvojového plánu zaměstnance. Cílem semináře je představit a naučit účastníky hodnocení zaměstnance on-line formou.

Klíčová slova: vedoucí pracovník, ocenění, motivace, hodnocení