Hodnocení procesu poskytování sociálních služeb dle standardů kvality sociálních služeb

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC/VP
Časová dotace 24 hod.
Max. 15 osob
Lektor: PaedDr. Petr Matuška, Ph.D., Mgr. Martin Bednář, Ph.D., PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková,
PaedDr. Blanka Veškrnová

Účastník kurzu získá praktické dovednosti v oblasti hodnocení a sebehodnocení poskytování sociální služby. Na základě znalostí obsahu kritérií standardů kvality poskytování sociální služby bude vybaven dovedností porovnat psanou formou pravidel služby s reálnou praxí služby tak, aby odpovídaly druhu poskytované služby a zásadám stanoveným Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Praktický třídenní výcvik je zaměřen na dovednosti argumentace a vyhledávání dobré praxe na základě znalostí kritérií kvality a potřeb cílové skupiny služby, dále na propojení získaných informací s poskytovaným druhem sociální služby.

Klíčová slova: kvalita, sociální služba, pravidla služby, kontrola, podpora, legislativa