Facilitace svépomocných skupin – úvod do problematiky

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC
Časová dotace 16 hod.
Max. 20 osob
Lektor: PhDr. Mgr. Markéta Heroutová


Jedná se o interaktivní kurz, jehož cílem je seznámit účastníky teoreticky i prakticky se základními principy fungování terapeutických procesů při práci ve skupině. Skupinová psychoterapie je postup, kdy se využívá k léčebným účelům skupinové dynamiky. Krátké seznámení se specifiky jednotlivých psychoterapeutických škol zasadí skupinovou práci do kontextu. Volně interakční skupina s několika málo strukturujícími pravidly se po určité době stane pro účastníky sociálním mikrosvětem. Znamená to, že se "stanou sami sebou" a začnou jednat ve skupině stejně, jako ve světě. V bezpečném prostředí mohou účastníci dojít k hlubšímu sebepoznání, zažít emoční abreakci nebo korektivní
zkušenost, případně dostat impuls ke změně jednání. Důležitým cílem vzdělávacího kurzu je definovat organizační rámec svépomocné skupiny, pochopení stadií jejího vývoje i role terapeuta/facilitátora a způsobu jejího vedení.


Klíčová slova: Svépomocné skupiny, vedení, facilitace, bezpečí, terapeut/facilitátor