Faktory a kořeny vzniku závislosti

Akreditovaný kurz MPSV - SP/PC

Faktory a kořeny vzniku závislostí
Časová dotace 8 hod.
Max. 15 osob
Lektor: PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová


Akreditovaný vzdělávací kurz je určen pro pracovníky, kteří se ve své práci setkávají s osobami se závislostí na různých návykových látkách a s návykovým chováním uživatelů sociálních služeb. To vše v kontextu bio-psycho-sociálně - spirituálního modelu závislosti. V průběhu kurzu se účastníci seznámí s kořeny závislostí v návaznosti na lidské potřeby a motivace. Naučí se identifikovat faktory vznikuzávislosti, a to zejména z hlediska rodinných faktorů a vývojových faktorů jejich vzniku. Účastníci se seznámí s možnostmi prevence drogových závislostí, které se naučí efektivně využít v praxi.

Klíčová slova: závislost, původ závislostí, motivace, lidské potřeby, prevence