Budování PR neziskových organizací působících v oblasti sociálních služeb

Akreditovaný kurz MPSV - SP/VP
Časová dotace 8 hod.
Max. 20 osob
Lektor: Mgr. Ivo Mludek

Cílem kurzu je seznámit pracovníky z řad vedoucích pracovníků i sociálních pracovníků neziskových organizací s potřebností promyšlené, systematické a kontinuální komunikace jejich organizace s veřejností. Díky získaným znalostem by dojde k posílení komunikačních dovedností v oblasti propagace sociální služby a posílení dovedností jejího zviditelnění. Účastník se seznámí s budováním důvěryhodné značky, osvojí si základy efektivní komunikace s médii. Obsahem kurzu je i nastínění možností propojení komunikace s fundraisingem při správném využití komplementarity veřejného, ziskového a neziskového sektoru.

Klíčová slova: PR, komunikace, prezentace, média, fundraising.