Interní školení

Interní vzdělávací programy jsou realizovány bez akreditace MSPV. Mezi hlavními tématy školení jsou projektové dovednosti či prohlubování znalostí v oblasti microsoft office.


Google - Workspace

Radim Kantor

Časová dotace: 6 hod.
Max. počet účastníků: 10 

Kurz je určen pro uživatele, kteří se chtějí naučit pracovat s programy cloudu G suit od společnosti Google. Na kurzu se účastníci naučí nastavit bezpečnou práci v cloudovém prostředí, vytvářet emaily, třídit, vytvářet pravidla, zapisovat úkoly, pracovat s kontakty, synchronizovat s telefonem. Přesunout dokumenty na disk a sdílet s ostatními uživateli. Na kurzu se také seznámí se základním balíčkem programů a jejich využitím v praxi. Tento kurz je vhodný pro uživatele, kteří umí pracovat s internetovým prohlížečem a mají základní znalosti pro práci s pc. Společnost Google cloudovou službu stále vylepšuje a dodává nové funkce, ale v cloudu nedochází k významným změnám. Na učebně budou připraveny počítače s operačním systémem Windows a internetovým prohlížečem Firefox nebo Chrome.


Den s fyzioterapeutem

Bc. Zuzana Sajdoková

Časová dotace: 6 hod.
Max. počet účastníků: 10 

Tento kurz je zaměřený hlavně na cvičení, doplněné o teoretické vysvětlení, jak naše tělo funguje. Účastníci se naučí vnímat změny svého těžiště, vnímat polohy segmentů vůči sobě a uvědomovat si mechaniku dechu, tím zlepšovat a zkvalitňovat základní pohybové stereotypy, které jsou součástí běžných denních činností. Cílem kurzu je ukázat možnosti, jak si svépomocí ulevit od bolestí pohybového aparátu, či se jim naučit předcházet.

Microsoft Excel I.

Radim Kantor

Časová dotace: 6 hod.
Max. počet účastníků: 10  

Kurz je určen pro uživatele, kteří se chtějí naučit pracovat s programem Microsoft Excel 2016 od základních kroků. Na kurzu pochopí filozofii programu, naučí se vytvářet, formátovat a tisknout tabulky, stejně jako provádět jednoduché i složitější výpočty a vizualizovat informace pomocí grafů. Výuka bude primárně probíhat ve verzi 2016.


Microsoft Word

Radim Kantor

Časová dotace: 6 hod.
Max. počet účastníků: 10  

Kurz je určen pro uživatele, kteří se chtějí naučit pracovat s programem Microsoft Word. Na kurzu se účastníci naučí vytvářet, formátovat a organizovat dokumenty, připravovat je pro tisk, kontrolovat pravopis, číslovat stránky. Na kurzu se také seznámí se základními principy zápisu textu a formátováním odstavců.Tento kurz je vhodný pro uživatele jakékoliv verze balíku Microsoft Office. Word je tak vyzrálá aplikace, že v jejím ovládání v posledních verzích nedochází k významným změnám. Na učebně budou připraveny počítače s verzemi MS Office (2016 a 2013)

Microsoft PowerPoint

Radim Kantor

Časová dotace: 6 hod.
Max. počet účastníků: 10  

Kurz účastníky seznámí s tvorbou prezentací, kterými podpoříte akce jako pracovní schůzky, marketingové, vzdělávací a jiné činnosti, pomocí aplikace Microsoft PowerPoint. Cílem tohoto kurzu je především velká efektivita tvorby využívající předpřipravených šablon (vestavěných nebo korporátních) a typů snímků, galerií motivů, diagramů a schémat, pomocníků, kteří automatizují některé časté postupy. Toto školení nemá ambice věnovat se tvorbě vlastního designu prezentace, ale určitě představí účastníkům i způsob, jak mít pod kontrolou jednotnost tvořené prezentace. Naučíme se jak do snímků umísťovat záhlaví a předáme si několik tipů i promítání hotové prezentace na plátno. Tento kurz je vhodný pro uživatele jakékoliv verze balíku Microsoft Office. PowerPoint je tak vyzrálá aplikace, že v jejím ovládání v posledních verzích nedochází k významným změnám. Na učebně budou přesto připraveny počítače s verzemi MS Office (2016 a 2013)


Projektové řízení - buď profi

Mgr. et Ing. Romana Bélová, 

Mgr. et Mgr. Lucie Ližičková, DiS.

Časová dotace: 8 hod.
Max. počet účastníků: 15   

Kurz Vás provede cestou k tomu, jak se stát kvalitním a efektivním projektovým manažerem. Kurz je zaměřen na projektové řízení bez ohledu na donátora. Kdy mít záměr projektu a co je jeho nezbytnou součástí? Jak vybrat správný dotační program? Jak napsat to, co potřebujeme v projektu řešit a zároveň způsobem, který hodnotitele osloví? S jakými dokumenty pracovat při přípravě projektu? A když to vyjde :), pak...Jak řídit projekt z hlediska organizačního, administrativního, ekonomického a personálního? Jak správně plánovat aktivity a motivovat zapojené osoby k dosažení vytyčeného cíle? Jak se připravit na možná rizika a jak je zvládnout, když opravdu nastanou? Metodiky, pravidla, indikátory a jak na ně? Řízení změn a jak to ustát v projektu i ve službě? Kvalitní projektový manažer potřebuje být přesný, cílevědomý, kreativní a odvážný, umí se přizpůsobit projektovým podmínkám a umí využívat nové příležitosti. V kurzu budeme hledat způsoby, jak můžeme své vize proměňovat ve skutečnost, co k tomu potřebujeme a o co se můžeme opřít. 

Komunikace v obtížných situacích

Ing. Pavel Vopalecký M.A.

Časová dotace: 8 hod.
Max. počet účastníků: 15   

Obtížné situace na prvním místě prověřují naše vnitřní hodnotové ukotvení. Kurz účastníkům pomůže v bezpečném prostředí si definovat, kým jsou, nastavit si zdravé pojetí vlastní identity a vytvořit si základ, z něhož mohou čerpat, když věci jdou těžce. Pro modelovou situaci si vypracují "hodnotovou mapu" vlastní i vzorového klienta (či kolegy). Kurzisté se seznámí s principy celostní komunikace a praktickými cvičeními si rozšíří pohled na další dimenze obvyklého kontaktu s lidmi. Výsledkem dobré celostní komunikace bývají lepší vztahy se spolupracovníky i s klienty, hlubší vzájemná důvěra a efektivnější spolupráce. Ujasní si základní cíle své interpersonální komunikace a nástroje, jimiž jich mohou dosahovat. Poznají silné a slabé stránky svého komplexního vlivu na druhé i vlivu druhých na sebe a shromáždí si podněty pro vlastní rozvoj v této oblasti. Komunikační řetězec jim poskytne náhled na důležitost vnitřního prostředí mluvčího a vnitřního prostředí příjemce a na možnosti práce s nimi. Metodika kurzu zahrnuje prvky interaktivní přednášky, ilustrace z reálné praxe, individuální a skupinová cvičení s následnou diskusí a také vlastní rozvahu a plánování osobního rozvoje.